3 قسمت اول دوره | دانلود رایگان 💯 | نمونه کیفیت آموزش

در این درس جلسه اول دوره به همراه قسمت های آموزش زبان انگلیسی برای شما عزیزان قرار گرفته است.

در جلسه اول به تعاریف اولیه از کامپیوتر و به کلیات دوره آموزشی می پردازیم

از جلسه دوم تا پنجم مهم ترین عبارات انگلیسی پر کاربرد در دنیای کامپیوتر را بررسی می کنیم.

دانلود جلسه اول

دانلود جلسه دوم

دانلود جلسه سوم

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :